CORDY9 ถั่งเช่าของเรา ได้รับการรับรองความสะอาดปลอดภัย ไร้สารตกค้าง

CORDY9 ถั่งเช่าของเรา ได้รับการรับรองความสะอาดปลอดภัย ไร้สารตกค้าง

CORDY9 ถั่งเช่าของเรา

มีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อร่างกาย ทุกขั้นตอนต้องได้รับรองถึงมาตรฐานความปลอดภัย จึงกลายมาเป็น ถั่งเช่า คอร์ดี้ ไนน์ ครับ

อาจารย์สุภาพ คลี่ขจาย

ห้องปฏิบัติการ (Lab) ฟาร์มเพาะเลี้ยงถั่งเช่าออร์แกนิค

ถั่งเช่าของเรา ในฟาร์มเพาะเลี้ยงถั่งเช่าออร์แกนิค
ถั่งเช่าของเรา ในฟาร์มเพาะเลี้ยงถั่งเช่าออร์แกนิค

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ถั่งเช่า คอร์ดี้ ไนน์ (CORDY9) เพาะเลี้ยงถั่งเช่าสีทองในฟาร์มออร์แกนิค จังหวัดเชียงใหม่ โดยทีมนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีการควบคุมอุณหภูมิ แสงสว่าง และความชื้น ตลอดจนควบคุมปริมาณสารออกฤทธิ์ที่สำคัญต่อร่างกาย ได้แก่ สารคอร์ไดซิปิน (Cordycepin)  สารอะดีโนซีน (Adenosine) และ โพลีแซคคาไรด์ (Polysaccharides) ไม่ให้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ร่างกายต้องการ

ถั่งเช่าของเราทำไมต้องเพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ ในประเทศไทย ?

เนื่องจากถั่งเช่าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ มีสารพิษปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อร่างกายในปริมาณสูงและไม่ทราบแหล่งที่มาที่ชัดเจน การเพาะเลี้ยงถั่งเช่าในห้องปฏิบัติการในประเทศไทย จึงสามารถควบคุมคุณภาพของถั่งเช่าได้ โดยควบคุมปริมาณสารสำคัญได้ดีกว่าถั่งเช่าจากธรรมชาติทั่วไปถึง 2-3 เท่า มีการตรวจสอบค่าความเป็นพิษเฉียบพลัน โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ถั่งเช่าที่เพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการในประเทศไทย จึงปลอดสารพิษปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อร่างกายและสามารถระบุแหล่งที่มาได้อย่างชัดเจน

 

การเลือกรับประทานถั่งเช่า ควรรู้แหล่งที่มาและกระบวนการผลิตที่ชัดเจน ต้องมีการตรวจสอบค่าความเป็นพิษเฉียบพลัน  ปริมาณสารประกอบที่มีสรรพคุณทางยา ก่อนนำมารับประทาน 

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ถั่งเช่า

ถั่งเช่าที่ผลิตได้ในประเทศไทย มีสารคอร์ไดซิปิน และ สารอะดีโนซีน สารสำคัญสองตัวนี้ มันมีประโยชน์ต่อร่างกาย เราควบคุมคุณภาพ เราผลิตได้ เราทดสอบได้ที่นี่

คุณพันธ์ลพ สินธุยา 
นักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารเคมี

ลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คอร์ดี้ ไนน์ (CORDY9) คัดเลือกสายพันธุ์ ถั่งเช่าสีทอง ที่เพาะเลี้ยงในห้องแล็บ ก่อนนำมาตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน โดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับประเทศและต่างประเทศ

 

ทำไมต้อง ถั่งเช่าสีทอง (Cordyceps Militaris) ?

ถั่งเช่าสีทองคือ เห็ดถั่งเช่าตระกูลเดียวกับ ถั่งเช่าทิเบต (Cordyceps Sinensis) จึงมีสารสำคัญต่อร่างกายชนิดเดียวกัน มีข้อแตกต่างกันเพียงแค่คนละสายพันธุ์ (Species) เท่านั้น

ถั่งเช่าทิเบตคือ เห็ดถั่งเช่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เกิดจากการที่หนอนผีเสื้อบังเอิญกินสปอร์ของราชนิดหนึ่งเข้าไป ในช่วงฤดูหนาวหนอนจะจำศีลและฝั่งตัวอยู่ใต้ดิน สปอร์ที่ฝังตัวอยู่ในหนอนจะค่อย ๆ ดูดซึมสารอาหารในตัวหนอน จนกระทั่งหนอนตายในที่สุด สปอร์ของราชนิดนี้ จะค่อย ๆ งอกขึ้นมา เรียกว่า ตังถั่งเช่า ถั่งเช่าทิเบตแท้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ จึงมีราคาสูงมาก ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 2-8 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาที่คนทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้ ในขณะเดียวกันการควบควมปริมาณสารพิษปนเปื้อนและการระบุแหล่งที่มา ก็เป็นไปได้ยากเช่นเดียวกัน

ปัจจุบัน เทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาตร์มีวิวัฒนาการก้าวไกลมากขึ้น การเพาะเลี้ยงถั่งเช่าที่มีคุณภาพ ปลอดสารพิษปนเปื้อน ให้ปริมาณสารสำคัญต่อร่างกาย และสามารถจำหน่ายในราคาที่คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ นั่นคือ ถั่งเช่าสีทอง ประโยชน์ เทียบเท่ากับถั่งเช่าทิเบตแท้  จึงเป็นเหตุผลว่าทำไม CORDY9 ต้องเป็นถั่งเช่าสีทอง

 

ถั่งเช่า

 

มีงานวิจัยระดับชาติรองรับ : โครงการการพัฒนาตำรับยาและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถั่งเช่า

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คอร์ดี้ ไนน์ (CORDY9) มีงานวิจัยรับรองในระดับชาติ ณ ประเทศเกาหลีใต้ โดยได้รับ รางวัลการคิดค้นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสูตรใหม่ยอดเยี่ยม : The Best Invention New Dietary Supplement Product (FIRI AWARD) และ รางวัลการคิดค้นเชิงสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสูตรใหม่จากสารสกัดคอร์เดซิปินจากถั่งเช่าสีทอง : Silver Prize for the Creative Invention of New Dietary Supplement Product from Cordycepin Extract)

ภายใต้ผลงานวิจัย “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสูตรใหม่จากสารสกัดคอร์เดซิปินจากถั่งเช่าสีทอง (New Dietary Supplement Product from Cordycepin Extract)” โดยทีมนักวิจัย ผศ.ดร.ฐิติพรรณ ฉิมสุข คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ ผศ.ดร.นริศรา ไล้เลิศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

โรงงานผลิตที่ได้มาตรฐานระดับสากล

ใบรับรอง

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คอร์ดี้ ไนน์ (CORDY9) ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล ISO 9001:2015 และ มาตรฐาน GMP ซึ่งเป็นมาตรฐานที่พิสูจน์แล้วว่ามีความปลอดภัย น่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับจากกลุ่มนักวิชาการด้านอาหารทั่วโลก ดำเนินการผลิตโดยผู้ที่มีประสบการณ์ในวงการสมุนไพรและอาหารเสริมยาวนานมากกว่า 17 ปี และมีผู้ให้คำปรึกษา เภสัชกร ที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์เฉพาะทางด้านอาหาร ยา และเวชภัณฑ์ยาวนานมากกว่า 20 ปี

 

การเลือกรับประทานถั่งเช่า ควรเน้นที่ปริมาณสารสำคัญสูง มีปริมาณสารปนเปื้อนและโลหะหนักน้อยกว่าเกณฑ์ มีแหล่งที่มาที่ชัดเจน ให้ประโยชน์สูงสุดและปลอดภัยต่อผู้บริโภค

รางวัลสมุนไพรคุณภาพ ปี 2563 กรมการแพทย์แผนไทยและทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
รางวัลสมุนไพรคุณภาพ ปี 2563 กรมการแพทย์แผนไทยและทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

อ่านบทความเพิ่มเติม :


 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ICON2-05

CALL

ICON3-05

LINE

ICON1-05

MESSENGER

Wishlist 0
Open wishlist page Continue shopping