ภูมิคุ้มกัน คือเกราะป้องกันไวรัสโควิด 19 (COVID-19)

ภูมิคุ้มกัน คือเกราะป้องกันไวรัสโควิด 19 (COVID-19)

ภูมิคุ้มกัน คือเกราะป้องกันไวรัสโควิด 19 (COVID-19)

ภูมิคุ้มกันในร่างกายของคนเรา ประกอบไปด้วย ภูมิคุ้มกันภายนอกและภูมิคุ้มกันภายใน ภูมิคุ้มกันภายนอก ได้แก่ ผิวหนัง เยื่อบุผิวและทางเดินหายใจ ซึ่งเปรียบเสมือนกำแพงด่านแรกในการป้องกันเชื้อไวรัสและแบคทีเรียเข้าสู่ร่างกาย หากเชื้อไวรัสผ่านเข้าไปได้ ร่างกายก็จะใช้ภูมิคุ้มกันภายในกำจัดสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามา แม้กระทั่ง เชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID-19) นี่คือ กลไกทางธรรมชาติของร่างกายมนุษย์ 

 ภูมิคุ้มกัน คือเกราะป้องกันไวรัสโควิด 19 (COVID-19)
ภูมิคุ้มกัน คือเกราะป้องกันไวรัสโควิด 19 (COVID-19)

ในช่วงเวลาที่ภูมิคุ้มกันของเราต่อสู้กับเชื้อโรคนั้น ร่างกายของเราจะตอบสนองต่อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน คือ ปวดเมื่อยตามร่างกาย มีไข้สูง หนาวสั่น มีน้ำมูกไหล หรือมีเสมหะ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับลักษณะการตอบสนองของแต่ละบุคคล แต่ทว่า หากร่างกายของเราไม่สามารถป้องกันสิ่งแปลกปลอมเหล่านั้นได้ จะต้องอาศัยการผลิตแอนติบอดี้ เพื่อมากำจัดแบบเฉพาะเจาะจงแทน ซึ่งจะต้องใช้เวลาในการผลิต 2-3 วัน

จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ในประเทศไทย พบว่ามียอดผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นเป็นจำนวนมาก และยังขยายวงกว้างขึ้นอย่างรวดเร็ว จากสถิติผู้ป่วยรายใหม่ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563  พบว่าผู้ป่วยบางรายมีอาการปวดศีรษะ ไอ มีเสมหะ มีน้ำมูก มีไข้สูง ปวดเมื่อยตามตัว จมูกไม่ได้กลิ่นและลิ้นไม่ได้รับรส แต่ 1 ใน 2 ของผู้ป่วยรายใหม่ (46 ราย) ตรวจพบเชื้อ แต่ไม่แสดงอาการ… นับว่าเป็นสถิติที่ค่อนข้างน่าตกใจมากทีเดียว 

ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการ 

ไวรัสโควิด 19 (COVID-19) เป็นเชื้อไวรัสอุบัติใหม่และไม่เคยพบมาก่อน ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันภายในร่างกายไม่สามารถตรวจจับได้ ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า เชื้อไวรัสกลุ่มโคโรนา หากระบาดเข้าสู่คน จะมีการผันแปรรหัสพันธุกรรมและผันแปรไปเรื่อย ๆ ทำให้หน้าตาของเชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID-19) เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การวินิจฉัยโรคเกิดข้อผิดพลาด ล่าช้าและยากมากยิ่งขึ้น การวินิจฉัยโรคด้วยวิธีการตรวจแบบเดิม ๆ โดยใช้ตรวจจับรหัสพันธุกรรมที่เฉพาะเจาะจง จทำให้ตรวจไม่พบเชื้อ ซึ่งจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่ง เพื่อรอให้การผันแปรพันธุกรรมของไวรัสอยู่ในตำแหน่งที่ชัดเจนมากขึ้น 
ไวรัสโควิด 19 (COVID-19) เชื้อไวรัสอุบัติใหม่และไม่เคยพบมาก่อน
ไวรัสโควิด 19 (COVID-19) เชื้อไวรัสอุบัติใหม่และไม่เคยพบมาก่อน

เชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ 

นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบสายพันธุ์ของเชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID-19) ที่ตรวจพบในผู้ป่วยจากกรณีตลาดกลางกุ้ง จังหวัดสมุทรสาคร พบว่าเป็นสายพันธุ์จีเอช (GH) ซึ่งเป็นสายพันธุ์เดียวกับที่มีการระบาดทั่วโลก นั่นก็คือ สายพันธุ์จี (G) มีต้นตอของการระบาดมาจากประเทศอินเดีย เข้ามาทาง ยะไข่และท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมาร์ จากนั้นเข้ามาทาง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ขณะเดียวกัน นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ชี้แจงว่า กรณีการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID-19) ที่ตลาดกลางกุ้งนั้น เป็นเชื้อที่มาจากภายนอกประเทศ ซึ่งไม่ใช่เชื้อที่แพร่จากเชื้อตกค้างในประเทศ จึงเป็นเหตุผลที่ต้องเรียกว่า การระบาดระลอกใหม่ นั่นเอง

แม้ว่าจะเป็นการติดเชื้อจากภายนอกประเทศ เชื้อไวรัสโควิดสายพันธุ์จีเอช (GH) ที่ตรวจพบนี้้ ก็มีความน่ากลัวอยู่ไม่น้อย เพราะสามารถแพร่กระจายได้ง่าย รวดเร็ว และมีความรุนแรงของโรค หากเข้าสู่ร่างกายของสิ่งมีชีวิต จะมีการต่อสู้และผันแปรรหัสทางพันธุกรรม เพื่อให้ตัวเองมีชีวิตรอดและแพร่กระจายเชื้อไปยังผู้อื่นมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งนี่ก็ถือเป็น กลไกทางธรรมชาติของเชื้อไวรัส เช่นเดียวกัน  

ผลสำรวจอัตราการเสียชีวิตจากโรคไวรัสโควิด 19 (COVID-19)

ตาม รายงานสถานการณ์โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ประเทศไทย – 17 เมษายน 2563 ระบุว่า ผู้ที่มีอาการของโรคไม่ติดต่อ (NCDs) อยู่ก่อนแล้ว มีความเสี่ยงที่จะป่วยรุนแรงมาก เมื่อติดเชื้อไวรัส  

ตามรายงานได้มีการระบุโรคที่มีความเสี่ยงสูง ดังนี้

  • โรคที่เกี่ยวข้องกับหัวใจและหลอดเลือด ได้แก่ ความดันโลหิตสูง ผู้ที่มีความเสี่ยงต่ออาการหัวใจวาย โรคหลอดเลือดสมอง
  • โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง : โรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง
  • โรคเบาหวาน
  • โรคมะเร็ง
  • โรคไตเรื้อรัง

จะเห็นได้ว่า ผู้ป่วยที่มีร่างกายไม่ค่อยแข็งแรง มีโรคประจำตัว หรือมีภูมิคุ้มกันต่ำ เมื่อได้สัมผัสเชื้อไวรัสก็จะส่งผลให้มีความรุนแรงมากกว่าหรืออาการหนักกว่าผู้ที่มีร่างกายที่แข็งแรงหรือมี ภูมิคุ้มกันที่ดี นั่นเอง

ภูมิคุ้มกัน คือเกราะป้องกันไวรัสโควิด 19 (COVID-19) 

ระบบภูมิคุ้มกันคือ เกราะที่ร่างกายสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการต่อสู้จากการติดเชื้อ ในขณะเดียวกันก็ปกป้องร่างกายจากเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมที่อาจทำร้ายเราได้อยู่เสมอ การดูแลและเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรงจึงเป็นเรื่องที่สำคัญและไม่ควรมองข้าม โดยเฉพาะช่วงเวลาที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) อย่างที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อน จนกระทั่งลุกลามไปทั่วโลก มีอัตราผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และยังคงไม่มีทีท่าว่าจะสงบลงได้ง่าย 

จากสถานการณ์ปัจจุบันแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า หากเราไม่ดูแลสุขภาพของตนเองก็ย่อมเจ็บป่วยได้ง่าย การรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ มีความเครียด พักผ่อนน้อยและไม่ออกกำลังกาย ส่งผลให้ร่างกายของเราอ่อนแอและเจ็บป่วย ดังนั้น การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลย 

ภูมิคุ้มกัน คือเกราะป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID-19)
ภูมิคุ้มกัน คือเกราะป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID-19)

สมุนไพรสร้างภูมิคุ้มกัน พลูคาว

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 นพ.มรุต จิรเศรษฐศิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก แนะนำผักผลไม้สมุนไพร เพื่อเสริมภูมิต้านทานของร่างกายช่วยป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID-19) หนึ่งในนั้นคือ “พลูคาว” หรือผักคาวตอง โดยมีการอ้างอิงถึงงานวิจัยในประเทศจีนที่ผ่านการจำลองภาพ 3 มิติด้วยระบบคอมพิวเตอร์ช่วงต้นปี 2563 ที่ผ่านมา ว่ามีการตรวจพบสารสำคัญ ได้แก่ เคอร์ซีตินและรูทีน มีสรรพคุณในการลดโอกาสการติดเชื้อ  ป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัสเข้าสู่เซลล์ของร่างกายยับยั้งไม่ให้มีการแบ่งตัวของเซลล์ไวรัสได้ และมีฤทธิ์ในการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน

พลูคาวสรรพคุณ เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ต้านแบคทีเรียและไวรัส
พลูคาวสรรพคุณ เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ต้านแบคทีเรียและไวรัส

อย่างไรก็ตาม การป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID-19) ที่มีประสิทธิ์สูงสุด ไม่เพียงแต่จะต้องดูแลรักษาร่างกายให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีอยู่เสมอ แต่เราควรที่จะหมั่นล้างมือบ่อย ๆ สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งด้วยวิธีที่ถูกต้อง ไม่นำไปไว้ใต้จมูกหรือคาง ปิดปากและจมูกเมื่อไอหรือจาม เว้นระยะห่างทางสังคม หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ที่มีคนเยอะ ๆ เพียงเท่านี้ เราก็สามารถป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของไวรัสโควิด 19 (COVID-19) ได้ 

ถั่งเช่า CORDY9 มีส่วนผสมของ พลูคาว และยังมีสุดยอดสมุนไพรอีก 8 ชนิด
ถั่งเช่า CORDY9 มีส่วนผสมของ พลูคาว และยังมีสุดยอดสมุนไพรอีก 8 ชนิด

อ่านบทความเพิ่มเติม :


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ICON2-05

CALL

ICON3-05

LINE

ICON1-05

MESSENGER

Wishlist 0
Open wishlist page Continue shopping